PRAWIDŁOWOŚĆ DOSTARCZANYCH INFORMACJI

Sprowa­dza  się to  ostatecznie do kwestii dyskutowanej przez teoretyków kultury masowej; – jej domnie­manego szkodliwego społecznie . wpływu. -Jedyną zasadną odpowiedzią może być – stwierdzenie,’ że : sprawą istotną jest, z jakiego systemu społecznego owa kultura wyrasta i -jaki etos  jest w -niej za­warty. Prawidłowość dostarczanych  w ten sposób in­formacji odgrywa zasadniczą rolę w życiu społe­czeństwa. Teoretyk masowej komunikacji H. Las- well stwierdził, że środki przekazu spełniają trzy , ważne społecznie funkcje. Po pierwsze, permanen­tnie przyczyniają się do rozpoznania rzeczywisto­ści, informując na bieżąco o jawiących się możli­wościach działania, i; rysujących się zagrożeniach, na które społeczeństwo powinno zareagować.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.